Sund & Bælt

Vedligeholdelseskontrakten med Sund & Bælt løber frem til den 31. marts 2020, og omfatter forebyggende vedligehold af spor, sikringsanlæg og kørestrømsanlæg på Storebæltsforbindelsen, foruden renholdelse af perroner, glatførebekæmpelse på perroner og brandveje, troljekørsel og SR-ydelser for andre entreprenører, der arbejder på Sund & Bælt og opsætning af fugebånd i tunnelen.

Vi bemander en tjeneste, der kaldes daglogistik, der består af en troljefører og en rangist. De er på arbejde i dagtimerne, og varetager foruden beredskabsvagten også klargøring af køretøjer til nattens produktion i tunnel og på jernbanebroen.

Hver nat er det ene spor i tunnelen eller på jernbanebroen spærret, og der foregår omfattende vedligehold af de forskellige installationer.

Vi udfører også tilstandsbaseret vedligehold og akut fejlretning på spor, sikringsanlæg og kørestrømsanlæg. Vi bemander en sikringsvagt, en kørestrømsvagt og en sporvagt, foruden en beredskabsvagt, der træder til i tilfælde af uheld i tunnelen eller på jernbanebroen.

Beredskabsvagten består af en troljefører og en rangist, der sørger for transport af redningsmandskab til ulykkesstedet, evakuering af tilskadekomne mm.
Én gang årligt afholdes der en beredskabsøvelse, enten i tunnelen eller på Vestbroen, med deltagelse af politi og redningsfolk, hvor der simuleres en jernbaneulykke.

Kontrakten omfatter også forebyggende vedligehold, tilstandsbaseret vedligehold og akut fejlretning af spor og kørestrømsanlæg på strækningen fra og med Kastrup Lufthavn (CPH) til Vigerslev og fra CPH til Københavns Hovedbanegård.
Denne del af kontrakten kaldes ASØ, og også her bemander vi en sporvagt og en kørestrømsvagt, der varetager akut fejlretning.

Som en del af vedligeholdelsen foregår der en større udveksling af jerndele i sporet (indpassere og tungepartier). Det ligger på ca. 250 jerndele om året.

SundogBaelt