Ringsted Station Tilslutningsløsningen

TP92 Stadie 2, Ringsted Station Tilslutningsløsningen omfatter overordnet set:

IMG_5442

 • Fjernelse af spor 2 øst for sporskifte 21a og etablering af spor 23, som forbindes til sporskifte 20a
 • Ilægning af transversal 24 a/b
 • Fjernelse af midlertidigt arbejdsspor og tilslutning af spor 25 til ny bane
 • Etablering af spor 24 fra sporskifte 21a til ny bane
 • Fjernelse af transversal 1a/b samt sporskifte 2a
 • Udretning af spor 25/5
 • Etablering af køreledningsanlæg på spor 3 ca. 1,5 km mod sydbanen
 • BPU for Næstved vejbro
 • Nyt returledningssystem for stationen
 • Enkelte perronarbejder
 • Fjernelse af traktorvej ved spor 5 og 6

Option A, TP92 Stadie 6, Ringsted K20 – Løsningen omfatter overordnet set etablering af to supplerende transversaler for at sikre bedre trafikafvikling samt øvrige arbejder, som er nødvendige for at projektet i Ringsted kan betragtes som færdiggjort:

Etablering af transversal 18a/b samt transversal 27a/b øst for stationen.

 • Tilbagetrækning af overtræksspor mod Glumsø samt re-etablering af spor 60 Erstatning af sporstopper ved spor 60 med ny sporstopper fra spor 25

 • Erstatning af sporstopper ved spor 60 med ny sporstopper fra spor 25