København-Ringsted

Strukton Rail står i perioden august 2016 – april 2017 for anlæggelse af Danmarks første højhastighedsbane.

Den nye dobbeltsporede jernbane mellem København og Ringsted bygges til hastigheder op til 250 km/t for persontoge og vil dermed betyde store rejsetidsbesparelser på en af Danmarks mest benyttede strækninger. 

I dag er strækningen fuldt udnyttet og er blevet en trafikal flaskehals. Strækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa.

Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til at imødekomme fremtidens transportbehov.

Kontrakten udføres som hovedentreprise for Banedanmark.

København-Ringsted oversigt

 

Fakta:

  • 55 km dobbeltsporet jernbane, herunder overhalings-, perron- og tilslutningsspor inkl. svejsning, justering mm.
  • Skærvesupplering fra 7cm under svelle til færdig profil.
  • 23 stk. sporskifter.
  • 1 Skinneudtræk.
  • 14 km beskyttelsesskinner og indsporingskonstruktioner.
  • Ny anlæggelse af Køge Nord.
  • Sporjustering.
  • Finish arbejder, herunder Km-mærker, frispormærker samt tracetraver.
  • Anlæggelse af 500m midlertidigt arbejdsspor i Ringsted.
IMG_0521