F-banen

Strukton Rail arbejder i øjeblikket sammen med Thales om udrulningen af ERTMS (The European Rail Traffic Management System) i Vestdanmark. De gamle signalsystemer på fjernbanen skal udskiftes, og det nye fælleseuropæiske system vil højne kvaliteten af togdriften, og regulariteten vil blive forbedret markant. Der vil blive mulighed for højere hastighed på de lange strækninger og togtrafikken på tværs af landegrænserne vil komme til at glide en hel del lettere, da man dels har samme færdselsregler og dels kommer til at undgå større tekniske problemer.

F_bane

 

Den nye teknologi vil blive installeret langs intet mindre end 1.200 km jernbanespor og det er Strukton Rail, der står for alt installationsarbejdet.