Sikkerhed

Strukton Rail’s vision er at være “Det bedste hold på banen”. Det indebærer, at vi alle sammen skal være med til at vedligeholde, udvikle og forbedre forholdene i vores virksomhed, når det drejer sig om jernbanesikkerhed.

Strukton Rail vil arbejde for en høj sikkerhedskultur og forankre arbejdet med jernbanesikkerhed på alle niveauer i organisationen gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og myndigheder.

Sikkerhed er nøglen til at bibeholde vores virksomhed som førende indenfor jernbanesektoren.

Strukton Rail´s øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for sikkerheden.

Ledelsen og de ansatte skal:

  • Sætte sikkerhed før alt andet. Vi arbejder sikkert, eller slet ikke.
  • Det er Strukton Rail´s overbevisning, at ulykker kan undgås.
  • Indføre og fastholde relevante kontrolmetoder i alle stadier af arbejdsprocessen, så der ikke sker uønskede hændelser, og jernbanesikkerheden i vores arbejde til stadighed forbedres.
  • Sørge for, at alle ansatte får den relevante kompetence og uddannelse, og at alle underleverandører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, opfylder Strukton Rail´s krav til kompetencer og uddannelse.
  • Strukton Rail vil fremstå som en seriøs og velorganiseret jernbaneentreprenør i forhold til samarbejdspartner, myndigheder og øvrige interessenter.
  • Reducere risici, eller kontrollere dem, med det formål at beskytte vore ansatte, underentreprenører og samarbejdspartnere.

Vores mål er, at vi vil være anerkendt af vores ansatte og kunder, som den virksomhed med det højeste sikkerhedsniveau i vores branche.

Denne politik skal være tilgængelig for alle ansatte, underentreprenører, leverandører, kunder og menigmand.

manuel sporombygning23