Nyheder

Information vedr. COVID-19 retningslinjer hos Strukton

20 03 2020

Strukton linked in 

De danske myndigheder har udstedt en række tiltag, der skal være med til at nedsætte hastigheden af spredningen af COVID-19 virussen. Strukton følger og forholder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og arbejder derfor efter de nye retningslinjer. En af henstillingerne er, at privatejede virksomheder beder sine medarbejdere om at arbejde hjemmefra. Dette er taget til efterretning, og der arbejdes hjemmefra, hvis jobfunktionen gør det muligt.

Vi begrænser fysiske møder og gør brug af digitale løsninger ved hjælp af Skype og Microsoft Teams. Møder der afholdes virtuelt sikrer, at der er mindre kontakt og dermed mindre risiko for smitte.

En del af vores arbejdsstyrke arbejder fortsat ude på banen, da vores projekter betragtes som kritiske i forhold til at opretholde grundlæggende samfundsmæssige funktioner. Vi sikrer dermed jernbanedriften og de store infrastrukturprojekter.

Vi følger nøje udviklingen omkring Coronavirussen og evaluerer dagligt situationen og tilpasser vores retningslinjer og instruktioner løbende, hvor det er nødvendigt.

Såfremt du har spørgsmål, kan arbejdsmiljøchef Søren Vilain kontaktes på e-mail her: soren.vilain@strukton.dk