Nyheder

Udstedelse af sikkerhedscerfikat

07 02 2020

Strukton Rail A/S har i dag fået udstedt sikkerhedscertifikat i henhold til bekendtgørelsen om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

trafik st 

Sikkerhedscertifikatet gælder til alle Banedanmarks strækninger, med undtagelser af strækninger, hvor der er etableret aktiv ERTMS og CBTC.

Sikkerhedscertifikatet er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og er gyldigt frem til februar 2025.