Nyheder

Strukton har vundet projektet Køreledningsanlæg, transversal KK Nordhavn.

20 08 2019

Kontrakten omfatter etablering af køreledningsanlæg på to transversaler mellem Østerport og Nordhavn.

Kørestrøm 

Projektet omhandler etablering af nyt køreledningsanlæg, ink. koblere, fjernstyring og tilhørende koblingshytte samt tilpasning til eksisterende anlæg. Der skal ligeledes installeres og idriftsættes sporskiftevarme.

Transversalerne ligger på S-banen mellem Østerport og Nordhavn. De blev bygget i 2017 under sporfornyelsen mellem Valby og Svanemøllen. Der blev ikke etableret kørestrøm i de afvigende grene af sporskifterne. Der skal blandt andet etableres ca. 26 nye køreledningsmaster inkl. fundamenter, fundamenter til barduner, fjernelse af eksisterende køreledningsmaster alt. inklusiv, etablering af sporskiftevarme, 3 stk. koblere samt 1 stk. koblingshytte til fjernstyring osv.