Nyheder

Helsinge-Tisvildeleje

23 08 2019

I september og oktober arbejder vi med sporombygning på delstrækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje.

Tisvilde skilt 

Arbejdet omfatter:

  • Etablering af nye sporkasser i alt ca. 3 km.
  • Skinne- og svelleudveksling af ca. 9 km spor.
  • Aluminothermisk svejsning af skinner samt spændingsudligning af langskinnespor.
  • Udførsel af afvandingsarbejder, hvor der etableres nye sporkasser, herunder
    strømpeforing af en underføring.
  • Dæmningsudvidelser og bankettilpasninger.
  • Etablering af nye perronforkanter mv. på 2 lokaliteter.
  • Ballastsupplering, maskinel sporjustering samt ballastprofilering.