Nyheder

Aftrækning af skinner på Frederikssundbanen

27 04 2018

Store Bededag står på aftrækning af skinner på S-togsstrækningen mellem Valby og Frederikssund, som er en af de mest befærdede strækninger hos Banedanmark.

ValbyFred6 

Vi skal læsse 6 læs skinner af, og hvert læs indeholder 4.320 meter skinne, hvilket svarer til 25.920 meter i alt, og den samlede vægt er ca. 1.500 ton.

Derudover graver vi dræn ved Frederikssund, og reparerer spor efter en mindre afsporing i Frederikssund.