Nyheder

Strukton Rail vinder kontrakt hos DSB på mekanisk sporvedligeholdelse

18 03 2016

Med virkning fra 1. april 2016, har Strukton Rail vundet 4-årig rammeaftale for DSB Infrastruktur.

serveimage3 

Vedligeholdelseskontrakten udbydes som en 4-årig rammeaftale med option på yderligere 2 år og omhandler spor og mekaniske sporkomponenter på DSB's infrastruktur, inklusiv spor ved værksteds-, forsynings- og vaskefaciliteter, samt overkørsel X8184 ved Otto Bussesvej.

Endvidere omhandler kontrakten korrektiv mekanisk og elektrisk vedligehold af skydebroer og drejeskiver.