Nyheder

Strukton Rail udfører sporfornyelse mellem Nyborg og Odense

15 07 2015

I samarbejde med entreprenøren Arkil har Strukton Rail vundet sporombygningsprojektet på Østfyn, der omfatter fornyelse af banestrækningen fra Nyborg til Odense.

Konsortiet Strukton-Arkil JV I/S står for at forbedre/forny/modernisere jernbanen på ca. 27 km. Derudover inkluderer projektet også fornyelse af sporskifterne på Odense station.

Fakta:

-  Periode: Januar - august 2016

-  53 km. ballastrensning

-  16 sporskifter

-  28 km. skinner

-  27 km. sveller